پیاز لاله نارنجی رنگ رقم

بذر دستگاه لیزر گازانیا S1 به سراسر کشور . قطرپیازها مثبت 12 و ایجاد مرز و بوم هلند است .
در شرایطی‌که قصد دارید هر پیاز را در یک دستگاه لیزر دان بکارید می بایست دستگاه لیزر دانی گزینش نمایید که متناسب با قطر پیاز باشد معمولا برای کاشت پیاز دستگاه لیزر لاله معمولا از دستگاه لیزر دان شماره 12 استعمال می شود در صورتی قصد کاشت در دستگاه لیزر دان های بزرگتر ویا فلاور جعبه را دارید به فاصله دست کم 7 سانتیمتری تا 15 سانتیمتری می توان یک پیاز دستگاه لیزر کاشت .
کاشت لاله در دستگاه لیزر دان
کاشت لاله در دستگاه لیزر دان

برای تنظیم خاک مطلوب می بضاعت از مخلوطی از کود , خاک برگ و یا مخلوطی مساوی از خاک برگ و ماسه و کود کاشت . می بایست در لحاظ داشت تا در ته دستگاه لیزر دان یه خرده سفال شکسته و یا این که سنگریزه درشت ریخته شود تا زهکشی به خیر شکل گیرد سپس خاک را به مقدار حتمی بر روی سفال های شکسته ریخته و سپس پیاز را بصورت راز به بالا کاشته و سپس اقدام به ریختن سایر خاک بر روی پیاز نمود توجه شود که خاک را فراوان فشرده نکنید تا منفافذ خاک بسته نشود آنگاه دستگاه لیزر دان را آب پاشی نمائید . در این تراز می توانایی دستگاه لیزر دان ها را به گوشه و کنار باز منتقل کرد و تا آغاز بارش ها هفته ای یکبار دستگاه لیزر دان ها را آب پاشی کرد ( زیاده روی در آبیاری سبب ساز پوسیدگی پیاز می گردد در فیس بارش پاییزی آب پاشی انقطاع میشود ) با شروع فصل زمستان با قراردادن این دستگاه لیزر دان ها در کنار یکدیگر ( می اقتدار دستگاه لیزر دان ها را درون باکس ای پهناور قرارداد و روی آن را به ارتفاع 10 سانتی متر با ماسه پوشاند تا از سرمای زمستان مراقبت کرد در بخش اعظمی از نقاط سردسیر مرزو بوم میتوان دستگاه لیزر دانها و کاسه های دستگاه لیزر لاله را در خاک خارج از دستگاه لیزر خانه قرار داد . برای این مراد شیاری در خاک به عمق حدود 30 سانتیمترحفر میگردد و در ته این شیار دستگاه لیزر دانها و کاسه های کاشته شده کنار هم چیده می‌شوند و بعد از آن شیار با یک خاک سبک ( خاک بی آلایش +ماسه + خاک برگ ) مالامال می شود .
دستگاه لیزر دان لاله
دستگاه لیزر دان لاله

در اوایل اسفند دستگاه لیزر دانها را از تحت خاک و یا ماسه درآورده و در شکل جدا نزولات جوی آغاز به آب پاشی دستگاه لیزر دان میکنیم و بعد از سبزشدن پیاز دستگاه لیزر دان هارا به داخل منزل و آورده و در دمای حدود 15 نگهداری می کنیم ( معمولا اواسط اسفند آغاز به سبز شدن می کند ) بعد از سبزشدن خاک دستگاه لیزر دان می بایست همیشه مرطوب نگهداشته شود بعد از پرورش ساقه وبه دستگاه لیزر نشستن بایستی دستگاه لیزر دان را در محیطی با دستگاه لیزر دان را در دور و بر خنک و بدور از نوروفروغ آفتاب محافظت شود تا طول قدمت دستگاه لیزر لاله افزایش یابد . طول عمر لاله از 10 الی 30 روز بسته به مدل واریته متغیر است .
جوانه زنی لاله
جوانه زنی لاله

کاشت پیاز دستگاه لیزر را به دو روش می بضاعت انجام اعطا کرد در روش اولیه بر طبق دسته پیاز که دستگاه لیزر ساقه بلند و یا این که ساقه کوتاه است می قدرت در دستگاه لیزر دان هایی با طول متعدد کاشت و در خط مش دوم هم می اقتدار با تعیین یک دستگاه لیزر دان پهناور با طول حدود 30 سانتیمتری پیاز ها را در ارتفاع های متعدد در دستگاه لیزر دان کاشت که بعداز دستگاه لیزر دهی دستگاه لیزر ها در میزان های متفاوت ظواهر می شوند
لاله نارنجی رنگ
لاله نارنجی رنگ

محصول ها دارای ربط

کالادیوم میکس
پیاز کالادیوم ( MIX )
10 , 000 تومان
کالادیوم